ສຳພາດຜູ້ຊົມໃຊ້ອາຫານເສີມ ເຈນຕິໂກ້ ທີ່ເພິ່ນເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ຈົນອອກຮ້ອນມາໄດ້ຫຼາຍປີ

ລົງສຳພາດ ຜູ້ຊົມໃຊ້ອາຫານເສີມ ເຈນຕິໂກ້ ທີ່ເພິ່ນເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ຈົນອອກຮ້ອນມາໄດ້ຫຼາຍປີ. ແຕ່ພໍກິນໄດ້ 1ເມັດ ກະຮູ້ສຶກວ່າກິນເຂົ້າແຊບ ນອນຫຼັບດີ ແຕ່ພໍກິນໝົດ1ກັບ ກະຮູ້ສຶກວ່າແອວກະເຊົາເຈັບ ນອນຫຼັບດີ, ກີນເຂົ້າແຊບແລ້ວ. #ເຈັບຫຼັງເຈັບແອວເຈນຕິໂກ້ຊ່ວຍໄດ້ GENTIKO ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຊື່ອ ແຕ່ຢາກໃຫ້ລອງຂອງເຂົາດີ

ຂໍ້ມູນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສຳພາດຜູ້ຊົມໃຊ້ອາຫານເສີມ ເຈນຕິໂກ້ ທີ່ເພິ່ນເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ຈົນອອກຮ້ອນມາໄດ້ຫຼາຍປີ

ສຳພາດຜູ້ຊົມໃຊ້ອາຫານເສີມ ເຈນຕິໂກ້ ທີ່ເພິ່ນເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ຈົນອອກຮ້ອນມາໄດ້ຫຼາຍປີ

GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ກັບອາການ ເປັນພະຍາດ ປະດົງຂໍ່, ເປັນພູມແພ້

GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ກັບອາການ ເປັນພະຍາດ ປະດົງຂໍ່, ເປັນພູມແພ້

ມັກປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ຄວນກົດອ່ານທັນທີ...!

ມັກປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ຄວນກົດອ່ານທັນທີ...!

ເຈນຕິໂກ້ ກັບ ອຳມະພາດ ອຳມະພຶກ Gentiko Review

ເຈນຕິໂກ້ ກັບ ອຳມະພາດ ອຳມະພຶກ Gentiko Review

ສັບພະຄຸນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງ ເຈນຕິໂກ້ມີຫຍັງແດ່?

ສັບພະຄຸນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງ ເຈນຕິໂກ້ມີຫຍັງແດ່?