GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ກັບອາການ ເປັນພະຍາດ ປະດົງຂໍ່, ເປັນພູມແພ້

ແມ່ບຸນໂຮມ ບ. ອີ່ໄລ ມ. ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເພີ່ນກິນອາຫານເສີມ ກິນແລ້ວດີ ກິນແລ້ວເຫັນຜົນ ຈິ່ງກ້າເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍອາຫານເສີມເຈນຕິໂກ້ ເອເລີຍ, ເພື່ອຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວໄດ້ ຫລຸດພົ້ນຈາກພະຍາດທີ່ເປັນຢູ່ຫລາຍປີ ໃຫ້ດີຂື້ນໄດ້ ໃຫ້ດີຫາຍຂາດໄດ້ ຄືເພິ່ນ.

ເປັນແນວໃດນັ້ນເຊີນທຸກທ່ານຕິດຕາມ ຄລິບສຳພາດຕົວຈິງຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ ໃນເພຈເຟສບຸກຂອງ GENTIKOນີ້ໄດ້ເລີຍ!
ບໍ່ຢາກໃຫ້ ເຊື່ອ ແຕ່ຢາກໃຫ້ລອງ ຂອງເຂົາດີແທ້ໆ

ຂໍ້ມູນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສຳພາດຜູ້ຊົມໃຊ້ອາຫານເສີມ ເຈນຕິໂກ້ ທີ່ເພິ່ນເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ຈົນອອກຮ້ອນມາໄດ້ຫຼາຍປີ

ສຳພາດຜູ້ຊົມໃຊ້ອາຫານເສີມ ເຈນຕິໂກ້ ທີ່ເພິ່ນເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ຈົນອອກຮ້ອນມາໄດ້ຫຼາຍປີ

GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ກັບອາການ ເປັນພະຍາດ ປະດົງຂໍ່, ເປັນພູມແພ້

GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ກັບອາການ ເປັນພະຍາດ ປະດົງຂໍ່, ເປັນພູມແພ້

ມັກປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ຄວນກົດອ່ານທັນທີ...!

ມັກປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ຄວນກົດອ່ານທັນທີ...!

ເຈນຕິໂກ້ ກັບ ອຳມະພາດ ອຳມະພຶກ Gentiko Review

ເຈນຕິໂກ້ ກັບ ອຳມະພາດ ອຳມະພຶກ Gentiko Review

ສັບພະຄຸນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງ ເຈນຕິໂກ້ມີຫຍັງແດ່?

ສັບພະຄຸນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງ ເຈນຕິໂກ້ມີຫຍັງແດ່?