ມັກປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ຄວນກົດອ່ານທັນທີ...!

ເລື່ອງສຸຂະພາບ ຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ດີ, ແລະ ມີແຕ່ຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ແຂງແຮງ. ມື້ນີ້ ມາເບິ່ງຄົນທີ່ມັກມີອາການປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ວ່າມັນຍ້ອນຫຍັງ 

1. ປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍເກີດຫຍັງຂື້ນເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າປະໃຫ້ສາຍເກີນໄປ ແກັດໃນກະເພາະອາຫານສົ່ງຜົນໃຫ້ຮູ້ສຶກປວດທ້ອງບໍລິເວນເບື້ອງຊ້າຍເທີງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຈຸກສຽດແໜ້ນທ້ອງອຶດອັດໄດ້ສາມາດຮັກສາໄດ້ດວ້ຍການກິນຢາຫຼຸດກົດແໜ້ນທ້ອງອາດຮູ້ສຶກປວດທ້ອງບໍລິເວນເບື້ອງຊ້າຍເທີງໄດ້ເນື່ອງຈາກອາຈົມທີຄ້າງຢູ່ໃນລຳໄສ້ໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໂຕໄປຕາມລຳໄສ້ໃຫຍ່ໄດ້ຊື່ງອາການແໜ້ນທ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອຶດອັດແຕ່ຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດກີ່ນໂຕແລະກີ່ນປາກອີກດວ້ຍ,

ອາຫານເປັນພິດເກິດຈາກການຕິດເຊື່ອຢ່າງສຽບພັນຈາກອາການອາການປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍເທີປວດຫົວ ປວດຮາກ ປວດຕາມຕົນໂຕແລະມີໄຂ້ສູງມັກຈະເລີ່ມສະແດງອາການຫຼັງຈາກກີນອາຫານມີເຊື່ອໂລກ, ກະເພາະອາຫານລຳໄສ້ອັກເສບການກີນອາຫານທີມີເຊື້ອໄວລັດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປວດທ້ອງແລະອາຈົມໄຫຼແບບສຽບພັນແລະອາການຮາກເບື່ອອາຫານຫຼືເກີດພາວະນໍ້າຖ້ວມນຳ

ອາການປວດບວມສາມາດສົ່ງຜົນບໍລິເວນຊ່ອງທ້ອງໄດ້ຄືກັນອາການປວດບວມເກີດຈາກຕິດເຊື່ອຈະເຮັດໃຫ້ປວດບວມແລະຂະຫຍາຍໂຕໄປກົດທັບອະໄວຍະວະທີຢູ່ໃກ້ຄຽງຂອງຮ່າງກາຍ.

ຫວັງຢ່າງຍີ່ງຄວາມຮູ້ນີ້ຈະເປັນແະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ

Source: Pakaad.com

Repost by GENTIKO ສາມາດປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບໄດ້ ໂທ: 020 59591945 

 

ຂໍ້ມູນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສຳພາດຜູ້ຊົມໃຊ້ອາຫານເສີມ ເຈນຕິໂກ້ ທີ່ເພິ່ນເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ຈົນອອກຮ້ອນມາໄດ້ຫຼາຍປີ

ສຳພາດຜູ້ຊົມໃຊ້ອາຫານເສີມ ເຈນຕິໂກ້ ທີ່ເພິ່ນເຈັບຫຼັງເຈັບແອວ ຈົນອອກຮ້ອນມາໄດ້ຫຼາຍປີ

GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ກັບອາການ ເປັນພະຍາດ ປະດົງຂໍ່, ເປັນພູມແພ້

GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ກັບອາການ ເປັນພະຍາດ ປະດົງຂໍ່, ເປັນພູມແພ້

ມັກປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ຄວນກົດອ່ານທັນທີ...!

ມັກປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ຄວນກົດອ່ານທັນທີ...!

ເຈນຕິໂກ້ ກັບ ອຳມະພາດ ອຳມະພຶກ Gentiko Review

ເຈນຕິໂກ້ ກັບ ອຳມະພາດ ອຳມະພຶກ Gentiko Review

ສັບພະຄຸນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງ ເຈນຕິໂກ້ມີຫຍັງແດ່?

ສັບພະຄຸນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງ ເຈນຕິໂກ້ມີຫຍັງແດ່?