GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ແມ່ນຫຍັງ?

  • GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ແມ່ນຫຍັງ?

  • ລາຄາຂາຍ : 480.000 KIP
  • ລະຫັດ Post : 5860
  • ວັນທີ Post : 01-10-2018
  • ເວລາເບິ່ງ 4830
  • GENTIKO ເຈນຕິໂກ້ ຄືສູດວິເສດ ນະວັດຕະກຳອາຫານເສີມສະໝຸນໄພຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ສົນໃຈສັ່ງຊື້ໄດ້ ສາມາດຈັດສົ່ງໃຫ້ທົ່ວປະເທດ ຫຼື ☎️ໂທ 0302288166 or 02059591945 - 020 5868 1970 GENTIKO Website www.gentiko.com

ນະວັດຕະກຳອາຫານເສີມຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ

ຄຸນສົມບັດຂອງ GENTIKO:

ເພາະສຸຂະພາບເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ເຈນຕິໂກ້ ຈິ່ງຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຄື:
1.ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນເພີ່ມເມັດເລືອດຂາວ
2.ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດ ພູມຄຸ້ມກັນເສື່ອມ.
3.ຊ່ວຍສ້າງເຊວໃຫມ່ ແລະ ສ້ອມແຊມເຊວເກົ່າທີ່ເສື່ອມລົງ.
4.ຫລຸດລະດັບໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ ປ້ອງກັນໂລກເບົາຫວານ.
5.ຫລຸດນໍ້າຕານໃນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ໄດກຼີເຊີໄລ.
6.ບຳລຸງຕັບ,ຫົວໃຈ, ໄຂ່ຫລັງ, ມ້າມ, ປອດ ໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນລະບົບ.
7.ຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດຂອດ.
8.ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ເບິ່ງອ່ອນກວ່າອາຍຸ.
9.ປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈ, ຫອບຫືດ, ໂລກຜິວໜັງ.
10.ປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກ, ຕີບຕັນ.
11.ເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ແລະ ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງເຊວມະເຮັງ.
12.ປ້ອງກັນເຊື້ອໄວລັດ, ເຊື້ອແບກທີເລຍ, ເຊື້ອລາ ແລະ ສິ່ງແປກປອມຕ່າງໆ.
13.ຫລຸດສາເຫດຂອງການເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ.
14.ຕໍ່ຕ້ານຄວາມຄຽດ, ນອນບໍ່ຫລັບ, ໄມເກຣນ.
15.ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ.
16.ເປັນສານຕັ້ງຕົ້ນໃນການສ້າງຄຣູຕ້າໄທໂອນ.
17.ເສີມສ້າງການເຮັດວຽກຂອງຄູລາເຈ້ນ.
18.ຊ່ວຍໄລ່ສານພິດອອກຈາກຕັບ.
19.ຊ່ວຍຟອກເລືອດໃຫ້ສະອາດ ແລະ ຂະຫຍາຍຫລອດເລືອດ.
20.ຫລຸດການສ້າງເມລະມິນທີ່ເປັນສາເຫດການເປັນຝ້າ, ເປັນເມັນ.
21.ຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ ຊ່ວຍການເຜົາຜານ.
22.ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຂາວ ສະຫວ່າງໃສ ນຽນນຸ້ມ.
23.ແກ້ປັນຫາເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ, ຫລຸດການເກີດອາການເປັນພະຍາດເສື່ອມຕ່າງໆ.
*ພະຍາດເສື່ອມທີ່ພົບເຫັນຫລາຍແມ່ນ
ປວດຫລັງ, ປວດຂາ, ປວດເຂົ່າ, ເບົ່າຫວານ, ຄວາມດັນ, ໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດສູງ, ປະດົງຂໍ່, ຊີ້ດ, ຫອບຫືດ, ພູມແພ້, ເຈັບຫົວ, ນອນບໍ່ຫລັບ, ກະດູກທັບເສັ້ນ, ສະເກັດເງິນ, ຄາງອູມ, ອຳມະພຶກ, ພາກິນສັນ, ແຂນຂາຊາ, ນິ້ວລ໋ອກ, ມະເຮັງ, ອ່ອນລ້າໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ, ໝາກໄຂ່ຫລັງ, ໂລກກ່ຽວກັບຕັບ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຕິດຕໍ່ເຊື້ອ ແຕ່ເກີດຈາກການທີ່ໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະວັນ.

*ພະຍາດເສື່ອມ(ໂລກເສື່ອມ): Degenerative Disease ໝາຍເຖິງ ພະຍາດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີການເສື່ອມລົງຂອງຮ່າງກາຍມີການເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມປະສິດທິພາບ ຫຼື ມີການຊຸດໂຊມລົງຂອງຮ່າງກາຍ, ເນື່ອເຍື່ອ ຫຼື ອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີການເສື່ອມລົງເມື່ອມີອາຍຸຫຼາຍຂື້ນ. ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການເຖົ້າແກ່ຊະລາຮ່າງກາຍຄົນປົກກະຕິ ຫຼື ເສື່ອມຈາກການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນເຊັ່ນ: ການບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ, ກິນອາຫານບໍ່ເໝາະສົມ, ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານມີສານເຈືອປົນຂອງສານເຄມີ... ພະຍາດນີ້ ບໍ່ແມ່ນພະຍາດຕິດຕໍ່, ພະຍາດນີ້ຫຼາຍໆຄົນກໍ່ເອີ້ນວ່າ ພະຍາດຊຳເຮື້ອ ທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່, ເພາະວ່າເປັນແລ້ວຈະຊໍ້າເຮື້ອ ແລະ ຍາກຕໍ່ການຮັກສາ ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງກິນຢາຕະຫຼອດຊີວິດ. ການອອກກຳລັງກາຍ, ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ເໝາະສົມ, ການກິນອາຫານທີ່ເໝາະສົມ ຈິ່ງເປັນວິທີປ້ອງກັນ ພະຍາດເສື່ອມນີ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງເຈນຕິໂກ້ມີຫຍັງແດ່! ກົດທີ່ນິ້ 

ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາດີຈາກGENTIKO(ເຈນຕິໂກ້) ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມເພື່ອສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ຕົວທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ.

ດ້ວຍສານສະກັດຈາກ ແຄລລັດສະເຕັມເຊວຈາກສະໝຸນໄພ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງໂລກ ຄັ້ງທຳອິດໃນ ສປປລາວ ແຄລລັດສະເຕັມເຊວຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ 

ຫາກສຸຂະພາບຄືເລື່ອງຈຳເປັນ GENTIKO ຄືຕົວຊ່່ວຍສຳຄັນ.

ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຊື່ອ ແຕ່ຢາກໃຫ້ລອງ ຂອງເຂົາດີ.

ຜ່ານ ອຍ ຂອງ ສປປລາວ ເລກທີ: 03DSI00026/18

ຈົດແຈ້ງຜ່ານ GMP ທີ່ປະເທດໄທ ເລກທີ່: 11-1-18157-1-0295 (ເບິ່ງທີ່ຫຼັງກັບຜະລິດຕະພັນ)

GMP ແມ່ນຫຍັງ? ກົດອ່ານທີ່ນີ້ 👉 📖

☎️ສາຍດ່ວນໂທ: 0302288166
📲Call/ສົ່ງວອດແອັຟ W.a: 👉🏽 +8562059591945 ຫຼື 020 5868 1970
📬ອິນບ໋ອກສອບຖາມໄດ້👉: m.me/GentikoLaos

ກົດຕິດຕາມທາງເຟສບຸກໄດ້ທີ່: www.facebook.com/GentikoLaos

ເຈນຕິໂກ້ ເວບໄຊ້: www.gentiko.com

 

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມການຖ່າຍທອດສົດທີ່ຈົກຂອງລາງວັນ ໂທລະພາບ ຊ່ອງ "ລາວສຕາຣ໌ " , ຊ່ອງ "ປກສ" ແລະ ບັນດາຊ່ອງ FM ດັ່ງນີ້:

ລາຍການໂຄສະນາ ແຕ່ວັນ ຊ່ວງເວລາ
FM 97.3Mhz ຈັນ-ອາທິດ 6:00 - 7:00
FM 97.3Mhz ຈັນ-ອາທິດ 10:00 -12:00
FM 97.3Mhz ຈັນ-ອາທິດ 14:00 - 16:00
FM 97.3Mhz ຈັນ-ອາທິດ 20:30-22:30
FM 99.7Mhz ຈັນ - ອາທິດ 11:00 - 11:30
FM 99.7Mhz ເສົາ-ອາທິດ 13:00-14:00
FM 99.7Mhz ຈັນ-ອາທິດ 18-18.30pm
LaoStar Channel ຈັນ-ສຸກ 5:00-6:00 ; 10:00-11:00 ; 15.00-17:00 
ໂທລະພາບຊ່ອງ ປກສ ຈັນ-ສຸກ 17:00-18:00


Tag:
#Gentiko Laos #ເຈນຕີໂກລາວ #ເຈນຕີໂກ #ອາຫານເສີມເຈນຕີໂກ #ເຈນຕີໂກຂອງແທ້ #ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຈນຕີໂກ #ອາຫານເສີມປິ່ນປົວໄດ້ເກືອບທຸກໂລກ #ຢາດີ #GENTKO LAO #GentikoLaos #ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຈນຕີໂກທົ່ວປະເທດ #ຕົວແທນຈຳໜ່າຍໃຫຍ່ #ບໍລິສັດ95Dealer #95Dealer; ຕົວແທນຂາຍເຈນຕີໂກ; ເຈນຕີໂກລາວ; Gentiko Thailand; #GentikoThailand

Related items