Giới thiệu

img

GENTIKO

ຄືຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ຊ່ວຍບຳບັດພູມຄຸ້ມກັນ ເປັນສູດຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນທຸກຊະນິດ ຄືເກາະກຳບັງ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ, ຍັງມີສານປັບຄວາມດຸ່ນດຽ່ງຮໍໂມນ ແລະ ຕົວປັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຕ່ອມໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຟື້ນຟູເຊລ ໂດຍແຄລັດສະເຕັມເຊວ 2ຊະນິດ ຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ໄດ້ແກ່:

Bilberry/ Arctic Bilberry callus stem sell extract ຈາກປະເທດກຣີດ

ກົນໄກເຮັດວຽກຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຈນຕິໂກ້ GENTIKO ສາມາດກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງ NK sellໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນເຖິງ 300ເທົ່າ

Natural Killer (NK) cell

ເຊວເພັດສະຄາດທີ່ມີອິດທິພົນສູງສຸດ ໃນຮ່າງກາຍ ໃນການຂ້າເຊື້ອໂລກ, ຕໍ່ຕ້ານການຕິດເຊື້ອ ແລະ ປ້ອງກັນມະເຮັງ.

ຜ່ານ ອຍ ລົງທະບຽນ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລກທີ : 03 DSI 00026/18 ລົງວັນທີ 23/03/2018 ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງເຈນຕິໂກ້ ກົດເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້:

ມັກປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ຄວນກົດອ່ານທັນທີ...!

ມັກປວດທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ຄວນກົດອ່ານທັນທີ...!

ເຈນຕິໂກ້ ກັບ ອຳມະພາດ ອຳມະພຶກ Gentiko Review

ເຈນຕິໂກ້ ກັບ ອຳມະພາດ ອຳມະພຶກ Gentiko Review

ສັບພະຄຸນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງ ເຈນຕິໂກ້ມີຫຍັງແດ່?

ສັບພະຄຸນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງ ເຈນຕິໂກ້ມີຫຍັງແດ່?

Tin tức nổi bật

ຈໍາປາສັກ ກຽມສ້າງສວນພຶກສາຊາດໃຫຍ່ສຸດໃນອາຊຽນ

ຈໍາປາສັກ ກຽມສ້າງສວນພຶກສາຊາດໃຫຍ່ສຸດໃນອາຊຽນ